Kodeks Wyborczy

Ujednolicony tekst Kodeksu wyborczego zawierający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) jest obecnie przygotowywany i bedzie umieszczony na stronie internetowej w dniu 22 stycznia 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:01-12-2015 9:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-01-2018 10:37
    Wprowadził:Marcin Lisiak