• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Kielcach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych