Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje Komisarzy Wyborczych o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji (13-08-2018/31-08-2018)
    Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji (12-06-2018/29-06-2018)