• Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018-2023
    Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2018-2023
  • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych - kadencja 2018-2023
    Wzory zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - kadencja 2018-2023