Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2014-2018

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych
i obwodowych komisji wyborczych
- kadencja 2014-2018 -

(WZORY)

Pomocnicze wzory zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych*) i obwodowych komisji wyborczych w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego) w kadencji 2014-2018 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2014 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych przyjmuje oraz powołuje te komisje na obszarze województwa świętokrzyskiego właściwy Komisarz Wyborczy w Kielcach.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach obsługi gminnej (miejskiej) komisji wyborczej. Organami właściwymi do powołania obwodowych komisji wyborczych są gminne (miejskie) komisje wyborcze.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach przedterminowych do rady powiatu i sejmiku województwa powołuje właściwa powiatowa komisja wyborcza.


Tabela. Wzór zgłoszenia w zależności od rodzaju wyborów i komisji wyborczej:

Rodzaj zgłoszenia
Wzory zgłoszeń
 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
Zgłoszenie kandydata do komisji wyborczej TKW OKW

WYBORY PRZEDTERMINOWE
Zgłoszenie kandydata do komisji wyborczej TKW OKW

*) Terytorialne komisje wyborcze - należy przez to rozumieć wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) komisje wyborcze.

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:13-07-2016 15:23
    Wprowadził:Karol Matyja
  • Data modyfikacji:14-07-2016 12:48
    Wprowadził:Karol Matyja