Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018-2023

(WZORY)

Pomocnicze wzory dokumentów w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych) w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 r.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego składa się właściwemu Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach

Wymagane druki w zależności od rodzaju tworzonego komitetu wyborczego:

KOMITET WYBORCZY PARTII POLITYCZNEJ
Zawiadomienie o utworzeniu partii politycznej POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA LUB INNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20.000 MIESZKAŃCÓW
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego/finansowego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE (ŚWIĘTOKRZYSKIE)
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego POBIERZ (doc) POBIERZ (pdf)

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ M.N.P.P.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia23-11-2018 15:22
    Wprowadził:Karol Matyja
  • Data modyfikacji20-04-2019 10:56
    Wprowadził:Karol Matyja