Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych - kadencja 2018-2023

Dokumenty dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnych
- kadencja 2018-2023 -

 (WZORY)

Pomocnicze wzory dokumentów dotyczące zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku.

Zawiadomienia dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnych składa się do właściwej Terytorialnej Komisji Wyborczej.

ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim* pobierz (doc) pobierz (pdf)
Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne* pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego** pobierz (doc) pobierz (pdf)
ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH PRZEDTERMINOWYCH
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego pobierz (doc) pobierz (pdf)
Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych pobierz (doc) pobierz (pdf)
Oświadczenie lustracyjne
pobierz (doc) pobierz (pdf)
Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego pobierz (doc) pobierz (pdf)

 

*) W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim należy w miejsce Druku nr 2 wypełnić Druk nr 3.

**) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast oświadczenia (Druk nr 8) składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia (Druk nr 9).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia14-12-2018 15:26
    Wprowadził:Karol Matyja
  • Data modyfikacji20-04-2019 11:10
    Wprowadził:Karol Matyja