Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach - kadencja 2014-2018

Dokumenty dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnych i kandydatów na WBP
- kadencja 2014-2018 -

 (WZORY)

Pomocnicze wzory dokumentów dotyczące zgłoszenia listy kandydatów na radnych lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego) w kadencji 2014-2018 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2014 roku.

Zawiadomienia dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnych lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) składa się do właściwej Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Tabela. Wymagane druki zgłoszenia w zależności od rodzaju wyborów i wybieranego organu:

Rodzaj zgłoszenia

Wymagane druki

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

   Zgłoszenie listy kandydata(ów) na radnego do rady

1

2 / 3 *)

    4      

8 / 9 **)    

 

WYBORY PRZEDTERMINOWE

   Zgłoszenie listy kandydata(ów) na radnego do rady

1a

2a / 3a *

4a

8 / 9 **)

   Zgłoszenie kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

5 / 5a ***)

6

7

8 / 9 **)


*) W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim należy w miejsce Druku nr 2 wypełnić Druk nr 3.

**) W przypadku, gdy kandydat (wyłącznie obywatel polski) urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. obowiązany złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. uprzednio złożył oświadczenie, zamiast oświadczenia (Druk nr 8) składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia (Druk nr 9).

***) W przypadku, gdy w wyborach przedterminowych wybiera się zarówno radę jak i wójta (burmistrza, prezydenta miasta), należy w miejsce Druku nr 5 wypełnić Druk nr 5a oraz pominąć - Wykaz osób popierających kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Druk nr 7).

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:04-02-2016 15:45
    Wprowadził:Zdzisław Dziedzic
  • Data modyfikacji:26-07-2016 15:04
    Wprowadził:Karol Matyja