• Kadencja 2014 - 2018 - Zestawienie wyborów uzupełniających
    Terminarz wyborów w trakcie kadencji 2014 - 2018
  • Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2014-2018
    Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach - kadencja 2014-2018
  • Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych – kadencja 2014-2018