• Wyborów przedterminowych Wójta Gminy Lipnik nie przeprowadza się
    Wybory przedterminowe Wójta Gminy Mirzec, zarządzone na dzień 21 lutego 2016 r.