• Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów
    II Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Chmielniku i Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce, zarządzone na dzień 12 czerwca 2016 r.
    I Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Chmielniku i Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik