• SMYKÓW - Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego - Jerzy Józef DUDA
  STĄPORKÓW - Postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego - Kacper Dariusz DAJCZER
 • RAKÓW - Postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego - Kamil Wiktor ROCHUCKI
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania
 • POWIAT OSTROWIECKI - Postanowienie w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze
  POWIAT STARACHOWICKI - Postanowienie w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze
 • OKSA - Postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnej - Mieczysława Zofia BIELAS
  GNOJNO - Postanowienie w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze
 • STASZÓW - Postanowienie w sprawie podziału gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  CHĘCINY - wygaśnięcie mandatu Burmistrza