• OLEŚNICA - Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej - Anna Maria ZELIAŚ
  CHĘCINY - Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego - Cezary Leszek MIELCZARZ
 • Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania
 • POWIAT OSTROWIECKI - Postanowienie w sprawie podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze
  POWIAT STARACHOWICKI - Postanowienie w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze
 • GNOJNO - Postanowienie w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze
  STASZÓW - Postanowienie w sprawie podziału gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • CHĘCINY - wygaśnięcie mandatu Burmistrza
  BODZENTYN - wygaśnięcie mandatu Burmistrza