• Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
    Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach
  • WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R. --- OKRĘG WYBORCZY 33
    WYNIKI WYBORÓW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R. --- OKRĘG WYBORCZY 32