• KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2006 R. W SPRAWIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA KANDYDATÓW DO TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
    INFORMACJA KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2006 R. O DYŻURZE W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
  • INFORMACJA KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2006 R. O DYŻURZE W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM REJESTRACJI KANDYDATÓW NA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW
    POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2006 R. O WYLOSOWANYCH NUMERACH DLA LIST KANDYDATÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.
  • KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2006 R. O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW LIST KANDYDATÓW DO POWIATÓW W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.
    KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W KIELCACH Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2006 R. O LICZBIE MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.