• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH Z DNIA 14 LISTOPADA 2006R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006R.
    OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH Z DNIA 14 LISTOPADA 2006R. O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006R.
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH Z DNIA 27 LISTOPADA 2006R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006R. ORAZ W DNIU 26 LISTOPADA 2006R.