• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie podziału na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - kadencja 2018-2023
    Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Okręgi wyborcze i obwody głosowania - kadencja 2014-2018