• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ćmielowie, zarządzone na dzień 02 września 2012 r. - okręg nr 9
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gowarczowie, zarządzone na dzień 14 października 2012 r. - okręg nr 4
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarłów w okręgu wyborczym nr 2 nie przeprowadza się.
  Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) w okręgu wyborczym nr 5 nie przeprowadza się.
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 1 nie przeprowadza się.
  Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 6 nie przeprowadza się.
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bogoria w okręgu wyborczym nr 6 nie przeprowadza się.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej, zarządzone na dzień 18 maja 2014 r. - okręg nr 1
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Masłów, zarządzone na dzień 23 marca 2014 r. - okręg nr 5
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzisław, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r. - okręg nr 1