• Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, zarządzone na dzień 13 stycznia 2013 r
    Wybory przedterminowe do Rady Gminy Piekoszów oraz Wójta Gminy Piekoszów, zarządzone na dzień 10 listopada 2013 r.
  • Wybory przedterminowe Prezydenta Miasta Starachowice, zarządzone na dzień 27 kwietnia 2014 r.