• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Obrazów, zarządzone na dzień 22 września 2013 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów, zarządzone na dzień 11 sierpnia 2013 r.
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Tarłów, zarządzone na dzień 12 lutego 2012 r.
  Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Krasocin
 • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Zagnańsk
  Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Tarłów
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice, zarządzone na dzień 19 sierpnia 2012 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Pierzchnica i Wójta Gminy Pierzchnica, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r.