• Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Łoniowie zarządzone na dzień 25 lutego 2007r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Smykowie zarządzone na dzień 27 kwietnia 2008r.
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielinach - nie przeprowadza się
  Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilczycach - nie przeprowadza się
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach - nie przeprowadza się
  Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacanowie - nie przeprowadza się
 • Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku - nie przeprowadza się
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Szydłowie zarządzone na dzień 24 stycznia 2010r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Stąporkowie zarządzone na dzień 24 stycznia 2010r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym zarządzone na dzień 24 stycznia 2010r.