• SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2006-2010
  POWIATY 2006-2010 Kielce I
 • GMINY POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW 2006-2010 Kielce I
  Rada Miejska w Starachowicach – Okręg wyborczy Nr 4
 • Rada Miejska we Włoszczowie – Okręg wyborczy Nr 4
  Rada Miejska w Jędrzejowie – Okręg wyborczy Nr 1
 • Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej – Okręg wyborczy Nr 1 i Nr 3
  Rada Miejska w Starachowicach – Okręg wyborczy Nr 1 i Nr 3
 • Rada Miejska w Kielcach – Okręg wyborczy Nr 1
  Rada Miejska we Włoszczowie – Okręg wyborczy Nr 1