• Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Łopusznie i Wójta Gminy Łopuszno, zarządzone na dzień 18 maja 2008r.
    Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Bałtów, zarządzone na dzień 2 grudnia 2007r.
  • Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Stąporkowa, zarządzone na dzień 16 marca 2008r.
    Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Klimontów, zarządzone na dzień 24 sierpnia 2008r.
  • Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Nowym Korczynie i Wójta Gminy Nowy Korczyn, zarządzone na dzień 18 maja 2008r.