• Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oksie - nie przeprowadza się
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Bodzechowie - 7 marca 2004 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Michałowie - 27 lutego 2005 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wiślicy - 1 lutego 2004 r.
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Masłowie - nie przeprowadza się
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Bałtowie - 3 kwietnia 2005 r.
 • Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oksie - nie przeprowadza się
  Wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej - nie przeprowadza się
 • Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie - nie przeprowadza się
  Wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej - nie przeprowadza się