• Przedterminowe wybory Wójta Gminy Radoszyce - 6 lipca 2003 roku
    Przedterminowe wybory Wójta Gminy Piekoszów - 5 października 2003 roku
  • Przedterminowe wybory Burmistrza Jędrzejowa - 24 lipca 2005 roku
    Przedterminowe wybory Wójta Gminy Łoniów - 9 listopada 2003 roku
  • Przedterminowe wybory Burmistrza Buska-Zdroju - 21 listopada 2004 roku
    Przedterminowe wybory Wójta Gminy Łączna - 24 lipca 2005 roku
  • Przedterminowe wybory Wójta Gminy Solec Zdrój - 27 listopada 2005 roku