• Referendum lokalne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zarządzone na dzień 20 marca 2005 r.
    Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Michałów, zarządzone na dzień 30 maja 2004 r.