• Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 roku - sygnatura akt I Ns 483/14 (nieważność wyboru radnego - ponowne przeliczenie głosów)
    Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20 stycznia 2015 roku - sygnatura akt I Ns 492/14 (nieważność wyboru radnego - przekupstwo wyborcze)