• Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach samorządowych 2018 r.
    Dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach samorządowych 2018 r.
  • Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych 2018 r.
    Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach samorządowych 2018 r.