• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania I sesji rad gmin (miast), powiatów, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Kielcach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych