• Komunikat KW w Kielcach IV o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych
  Komunikat KW w Kielcach III o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych
 • Komunikat KW w Kielcach II o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych
  Komunikat KW w Kielcach I o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Kielcach o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.