• Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Kielcach
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.