• Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o wynikach wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w 2018 r.