• Wybory przedterminowe do Rady Powiatu Koneckiego zarządzone na dzień 16 czerwca 2019 r.