Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie, zarządzone na dzień 24 listopada 2019 r.

W dniu 2 września 2019 r.  Pełnomocnik Inicjatora Referendum – powiadomił Wójta Gminy Bałtów o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji.

Wójt potwierdził przyjęcie powiadomienia w dniu 3 września 2019 r.

Pełnomocnikiem grupy inicjatywnej jest Henryk Cielebąk.

W dniu 4 września 2019 r. do Komisarza Wyborczego w Kielcach IV wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji.

W dniu 12 września 2019 r. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach IV wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji.

W dniu 9 października 2019 r. Komisarz  Wyborczy w Kielcach IV wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji.

BAŁTÓW - Postanowienie KW IV o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie przed upływem kadencji

Termin referendum został wyznaczony na niedzielę 24 listopada 2019 r.

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze w dniu 21 października 2018 r. odwoływanego organu.

Rada Gminy w Bałtowie została odwołana.

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

Protokoły głosowania w obwodach:

Nr obwodu Siedziba Obwodowej Komisji ds. Referendum Protokół głosowania w obwodzie
1 Szkoła Podstawowa w Bałtowie (Bałtów) POBIERZ
2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole (Okół)
POBIERZ
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Pętkowicach (Pętkowice) POBIERZ
4 Szkoła Podstawowa w Bałtowie budynek Wólka Bałtowska (Wólka Bałtowska) POBIERZ
5 Świetlica Wiejska w Michałowie (Michałów) POBIERZ


Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-09-2019 14:43
    Wprowadził:Łukasz Jagodziński
  • Data modyfikacji27-11-2019 12:02
    Wprowadził:Łukasz Jagodziński