• Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach