• Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
    Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  • Postanowienia komisarzy wyborczych w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.