• Komunikaty komisarzy wyborczych w Kielcach o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Komunikaty komisarzy wyborczych w Kielcach o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.