AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy Oksa w okręgu wyborczym nr 6
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 16 lipca 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 lipca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Działoszycach w okręgu wyborczym nr 13
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 lipca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy w Imielnie w okręgu wyborczym nr 7
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 lipca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze
 • Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Terminarz wyborów w trakcie kadencji 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • I etap konkursu "Wybieram wybory" - pytania i odpowiedzi
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur