AKTUALNOŚCI

 • Komunikat o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach I na kadencję w latach 2018-2023
 • Komunikat o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II na kadencję w latach 2018-2023
 • Komunikat o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach III na kadencję w latach 2018-2023
 • Komunikat o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach IV na kadencję w latach 2018-2023
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 marca 2018 r. o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Gminy Oksa w okręgu wyborczym nr 6
 • Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szydłów w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
 • Terminarz wyborów w trakcie kadencji 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • 1 lutego - Światowy Dzień Wyborów
 • I etap konkursu "Wybieram wybory" - pytania i odpowiedzi
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur