Komisarze wyborczy
  • Bożena Teresa FABRYCY

    Komisarz Wyborczy w Kielcach I

    Artur Grzegorz ADAMIEC

    Komisarz Wyborczy w Kielcach II